Yöntem ve Yaklaşım

YontemVeYaklasim

Genel Proje Adımları Ve Yaklaşım:

Ön Görüşme ve Değerlendirme
Rol Profillerinin Oluşturulması
Mevcut Çalışma Pratiklerinin İncelenmesi Ve Swot Analizi
Organizasyon Şemasının Tanımlanması
Görev Tanımlarının Yapılması,prosedürlerin Oluşturulması,
İş Talimatlarının Yapılması
Gelişim Alanlarının Belirlenip Gelişim Önceliklerinin Ortaya Konması
Uygulama Gereksinimi Olan İnsan Kaynakları Sistemlerinin Tanımlanması
Performans Değerleme Sistemlerinin Kurulması,
Kariyer Planlama Uygulamaları,
Ücret Yönetimi,
Endüstriyel İlişkilerle İlgili Soruların Çözümlenmesi,
Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması,
Kurulacak / Geliştirilecek Sistemlerin Kararlaştırılması
Sistem Kurulum / Geliştirme Çalışmaları
Şirket İçi Hukukunun Geliştirilerek Yönetmeliklere Bağlanması
Meslek ve Davranış Geliştirme Eğitimleri
Verimlilik Ve Maliyet Analizleri,
Bütçe,Finans,Bilanço ve Faaliyet Değerlendirmeleri,
İş ve Bilgi akışları,
Proje Kapanış