Genel Yönetim Danışmanlığı

global-business
 • Ön inceleme ve Sistem Analizi
 • Stratejik ve Uzun Dönem Planlama
 • Kurumsallaşma ve kurumsal kimlik geliştirme
 • Mekan – Zaman Yönetim Sistemleri
 • Personel Eğitimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesi
 • Verimliliği ve Karlılığı Artırıcı Yönetim sistemleri kurulması
 • Stratejik Pazarlama Yönetimi
 • Yatırım danışmanlığı
 • Yönetim Denetimi
 • Yönetim Kalitesini Ölçme
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Problem çözme teknikleri uygulamaları
 • Sürekli gelişmenin sağlanması